Rozpis

MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD ŽEN GRACIA ORLOVÁ 2015
30. 4. – 3. 5. 2015

 

Pořadatel závodu Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ (Česká republika)

Sekretariát závodu Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ, Osvobození 877, 735 14 Orlová – Lutyně, fax: +420 596 522 683 nebo +420 596 542 841, e-mail: gracia.orlova@centrum.cz

 

Datum a místo konání

  1. 4. 2015 – 3. 5. 2015, Orlová

Ředitel závodu Petr Koláček, Osvobození 877, 735 14 Orlová – Poruba, mobil: +420 724 468 764, e-mail: petr.kolacek01@cez.cz

Hlavní rozhodčí

Michael Anderson, Commissaire International UCI, Balsaminvägen 13, 43444 Kungdbacka, SWEDEN, phone number:  0046 300 712 21, mobile:  0046 705 712 217, e-mail: michael.o.anderson@telia.com

 

Sbor rozhodčích Ondra Majerčík, Jan Starý, Zdeněk Franc, Petr Glogar, Pavel Raus, Josef Kolegar, Jiří Šťastný – MOTO

 

Velitel tratě Tomáš Hanák, Hornická 665, 735 43 Albrechtice, mobil: +420 603 851 297, e-mail: cyklistika@banik-havirov.cz

Kancelář závodu Dům kultury Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, otevřeno dne: 29. 4. 2015 od 15,00 hodin do ukončení závodu    3. 5. 2015. Výdej startovních čísel dne 29. 4. 2015 od 17,00 do 20,00 hodin.

Přihlášky Zašlete na sekretariát závodu jmenovitě na oficiálním tiskopise UCI, včetně uvedení data narození, kódu UCI, čísla licence, požadavků na ubytování závodnic a doprovodu nejpozději do 10. 4. 2015.

Podmínky účasti a startu

Všichni účastníci závodu musí mít platnou licenci cyklistické federace na rok 2015 a na požádání se s ní prokázat. Závodu se mohou zúčastnit národní, UCI družstva, smíšené profesionální a regionální družstva žen podle odstavce 2.1.005 pravidel UCI. Podle odstavce 1.2.052 Pravidel UCI musí každé družstvo vlastnit a předložit povolení ke startu vydané jejich národní federací. Dle článku 2.2.003 dle Pravidel UCI startují 4-6 členná družstva složená ze závodnic ročníku 1997 a starší, mladší závodnice mohou startovat na základě písemného potvrzení národní federace podle odstavce 2.6.004 Pravidel UCI. Všichni účastníci musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní doklad. Je nutno splňovat vízovou povinnost!

Prezentace Příjezd všech účastníků je 29. 4. 2015. Závodnice včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění. Každý účastník, včetně doprovodu uhradí při prezentace částku ve výši 60,- EUR.

 

Ubytování a stravování Zajišťuje na své náklady pořadatel pro přihlášené závodnice a doprovod (6+3) v jim určeném stravovacím a ubytovacím zařízení. Další osoby si vše hradí v plné výši. Stravování a ubytování započne 29. 4. 2015 večeří a končí obědem 3. 5. 2015. Pořadatel nezajišťuje dietní stravu.

Trať závodu

I. etapa 30. 4. 2015 silnice 101,2 km 12:30 Orlová – Štramberk Česká republika
II. etapa 1. 5. 2015 silnice 100,0 km 11:00 Lichnov – Lichnov Česká republika
III. etapa 2. 5. 2015 časovka jednotlivkyň 13,5 km 9:30 Havířov – Ostrava – Havířov Česká republika
IV. etapa 2. 5. 2015 Silnice 63,5 km 15:00 Dětmarovice – Visalaje Česká republika
V. etapa 3. 5. 2015 Silnice (okružní) 100,2 km 10:00 Orlová Česká republika

Celková délka závodu 378,4 km.