Kontakt

Kontakt:

e-mail:
gracia.orlova@centrum.cz

Složení komise závodu:

Ředitel závodu:
Petr K O L Á Č E K
Osvobození 877
735 14 Orlová – Lutyně
tel. / fax: + 420 596 522 683, mobil : + 420 724 468 764
e-mail: petr.kolacek01@cez.cz; gracia.orlova@centrum.cz

Hlavní rozhodčí: 
Michael A N D E R S O N
Commissaire International UCI
Balsaminvägen 13, 43444 Kungdbacka, SWEDEN
tel.: 0046 300 712 21
mobil:  0046 705 712 217
e-mail: michael.o.anderson@telia.com

Velitel tratě:
Tomáš H A N Á K
Hornická 665
735 43 Albrechtice
mobil: +420 603 851 297
e-mail: cyklistika@banik-havirov.cz

Informace:
Dagmar N E S K O R O V Á
ul. Lesní 803
735 14 ORLOVÁ – Lutyně
tel.: + 420 596 541 228
mobil: +420 737 784 610
E mail: dagmar.neskorova@seznam.cz

Organizační výbor:

Ředitel závodu:

Petr KOLÁČEK

Předseda organizačního výboru:
Miroslav KOLÁČEK

Místopředsedové organizačního výboru:
Tomáš KUČA, Zdeňka ŠVRČKOVÁ, David PLANDOR, Daniel PAWLAS

Ekonomický úsek:
Pavlína ŠEDOVÁ

Technický úsek:
Tomáš HANÁK

Organizační úsek:
Kamila U B L A N S K Á

Koordinátor:
Dagmar NESKOROVÁ

Ubytování a stravování:

Hana KOLÁČKOVÁ